O spolocnosti

INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI:


Ecominna Group, razvoj in prodaja blagovnih znamk, d.o.o.
Trata XIV 6A
1330 Kočevje
Slovenija
Daňové číslo: 55268293
Číslo obchodného registra: 8603774000
NACE: G47.910 – Zásielkový predaj alebo predaj cez internet

Zápis do registračného orgánu: 13.02.2020 (Ljubljana)

Srg.: 2020/5270

Email: info@shophugo.sk